Vitrum D3 – witamina słońca

W jaki sposób odpowiednia suplementacja wzmacnia kości?

Aktywna postać witaminy D bierze udział w gospodarce wapniowo-fosforanowej, a wapń i fosfor są podstawowymi elementami budulcowymi kości. Odpowiednia podaż tych trzech związków wpływa na proces mineralizacji kości, co w efekcie prowadzi do ich wzmocnienia.

Dlaczego kości są kruche?

Kości zdrowego człowieka nie powinny ulegać uszkodzeniom, o ile nie zostaną poddane ekstremalnym przeciążeniom. Typowe złamania powstają na skutek działania jakiejś siły kinetycznej np. upadku, uderzenia lub działania dźwignią, ale zdrowe, mocne kości powinny wiele wytrzymywać. Dzieje się tak ze względu na ich budowę zapewniającą sztywność, a jednocześnie pewną elastyczność.

Kość długa z zewnątrz okryta jest okostną, czyli ochronną, silnie unaczynioną i ukrwioną tkanką. Pod spodem znajduje się tzw. tkanka zbita – warstwa zapewniająca sztywność i twardość kości, zbudowana głównie z wapnia i fosforanów. Wewnątrz ulokowana jest istota gąbczasta (charakterystyczna głównie dla kości długich) oraz jama szpikowa. Nasady kości pokryte są chrząstką stawową chroniącą przed ścieraniem się ich trzonów. W zależności od typu i funkcji, kości nieco różnią się budową. W ciele człowieka występują kości długie, płaskie, krótkie, pneumatyczne i różnokształtne, ale to najczęściej te długie, znajdujące się m.in. w kończynach, ulegają złamaniom.

Szkielet zbudowany jest w dużej mierze z wapnia i fosforu oraz w śladowych ilościach z innych pierwiastków. W kościach zmagazynowane jest 99% całkowitej ilości wapnia zawartego w organizmie. W ciele przeciętnego dorosłego człowieka jest go ok. 1,2 kg. Demineralizacja kości, czyli m.in. ich odwapnienie sprawia, że te stają się kruche i bardziej podatne na urazy. Nawet niewielka siła, niefortunne podparcie się, upadek z łóżka lub złe postawienie stopy mogą skutkować ich uszkodzeniami.

Dlaczego kości są kruche

Słabe kości nie tylko u osób starszych

Dzieci i nastolatkowie są szczególnie narażeni na uszkodzenia kości ze względu na ich aktywny tryb życia, uprawianie sportów i skłonność do ryzykownych zachowań. Kości dzieci i nastolatków są w trakcie wzrostu i formowania się, a pełną dojrzałość i wytrzymałość osiągają dopiero około 21. roku życia. Aby kości były zdrowe i mocne należy w tym czasie dostarczać odpowiedniej ilości minerałów i składników budulcowych.

Dbanie o prawidłową, zbilansowaną dietę dziecka oraz zaspokajanie potrzeb młodego organizmu na minerały i witaminy biorące udział w tworzeniu się kości jest niezbędne do tego, by układ szkieletowy młodego człowieka rozwijał się prawidłowo.

W jaki sposób odpowiednia suplementacja wzmacnia kości

Rola witaminy D w kościach

Witamina ta ma bezpośredni i pośredni udział w budowie, formowaniu się i ochronie kości. Pośredni wpływ aktywnej formy witaminy D 1,25(OH)2D polega na absorpcji wapnia z układu pokarmowego oraz reabsorpcji w cewkach nerkowych. Dlatego jest ona niezbędna do wchłaniania wapnia z pokarmu, nawet, gdy dieta jest bogata w ten składnik. Jej bezpośrednie działanie polega na udziale w dojrzewaniu i funkcjonowaniu osteoklastów, mineralizacji i powstawaniu osteocytów. Innymi słowy: witamina D jest potrzebna do wchłaniania wapnia i fosforu z układu pokarmowego, oraz do tworzenia się i dojrzewania komórek budulcowych kości.

Witaminy D zawsze za mało?

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy dojść do wniosku, że witamina D ma kluczowe znaczenie w procesach formowania i mineralizacji kości. Niestety nawet 90% Polaków wymaga dodatkowej suplementacji tej witaminy. Dodatkowa suplementacja preparatami zawierającymi witaminę D jest wskazana dla zachowania zdrowych i mocnych kości.

Źródła:

  1. Magdalena Walicka, Ewa Czerwińska, Ewa Marcinowska-Suchowierska; „Witamina D – wpływ na kość”; Postępy Nauk Medycznych 3/2012, s. 232-236 http://www.czytelniamedyczna.pl/3974,witamina-d-wpyw-na-ko.html
  2. Luiza Napiórkowska, Edward Franek; „Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicznej”; Choroby Serca i Naczyń 2009, tom 6, nr 4, 203–210