Vitrum D3 – witamina słońca

Czy z witaminą D można przesadzić?

Wydajnym źródłem witaminy D jest synteza skórna. Po ekspozycji odsłoniętych kończyn górnych i dolnych bezpośrednio na światło słoneczne przez 5–10 min/dzień, w godzinach 10.00-15.00, u osób pochodzenia kaukaskiego powstaje około 3000 j.m. (75 µg) witaminy D (zależnie od szerokości geograficznej i pory roku).

Źródło: Lee J.H., O’Keefe J.H., Bell D. i wsp. Vitamin D deficiency: an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J. Am. Coll. Cardiol. 2008; 52: 1949–1956.

Za dawkę toksyczną uważa się przyjmowanie 30000 j.m. (750 µg) witaminy D dziennie przez ponad 3 miesiące, a zatem przyjmując zalecane w ramach suplementacji ilości witaminy D, nie można mówić o takim zagrożeniu. Ogólnie, ze względu na system regulacji metabolizmu witaminy D, trudno ją przedawkować, bo synteza jej aktywnych postaci podlega samokontroli.

Źródło: Fenomen witaminy D. B. M. Gruber. Postępy Hig Med Dośw (online), 2015; 69: 127-139.