Vitrum D3 – witamina słońca

Metabolizm

Witamina D dostarczana jest do organizmu z dwóch źródeł – syntezy słonecznej oraz pożywienia. Jednak głównym źródłem witaminy D dla człowieka jest promieniowanie słoneczne.

Endogenna witamina D3 (cholekalcyferol) powstaje w skórze z 7-dehydrocholesterolu pod wpływem promieniowania UVB (290-315 nm). Produktem pośrednim tej reakcji jest prewitamina D3, która pod wpływem ciepła ulega przekształceniu do cholekalcyferolu (to chemiczna nazwa witaminy D). Cholekalcyferol jest formą nieaktywną biologicznie. W celu uzyskania biologicznej aktywności, cholekalcyferol jest transportowany wraz z krwią, za pomocą białka wiążącego witaminę D (DBP – Vitamin D Binding Protein), do wątroby.

W pierwszym etapie przemian, w komórkach wątroby pod wpływem 25-hydroksylazy powstaje 25-hydroksycholekalcyferol (25(OH)D – znany pod nazwą kalcydiol), a w drugim etapie w nerkach z udziałem 1α-hydroksylazy powstaje 1α,25-dihydroksycholekalcyferol (1α,25(OH)2D, zwany kalcytriolem). Obydwa metabolity przedostają się do krwiobiegu, z tym, że formą aktywną jest kalcytriol. Natomiast kalcydiol jest markerem zawartości witaminy D w organizmie i to jego stężenie mierzy się w badaniu krwi.

Zobacz, w jaki sposób witamina D metabolizowana jest przez organizm człowieka:

Metabolizacja witaminy D przez organizm człowieka