Vitrum D3 – witamina słońca

Zalecenia

Na początku 2023 roku zaktualizowano wytyczne dotyczące suplementacji witaminą D w Polsce. Nad zaleceniami pracował zespół reprezentujący polskie i międzynarodowe towarzystwa medyczne oraz krajowi konsultanci specjalistyczni. W opracowaniu wytycznych uczestniczył prof. Carsten Carlberg, światowej sławy badacz witaminy D, obecnie lider grupy naukowej zajmującej się nutrigenomiką w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Artykuł zawierający najnowsze zalecenia suplementacji witaminą D opublikowano w czasopiśmie „Nutrients”.

Jakie dawki witaminy D powinny suplementować osoby dorosłe, dzieci i młodzież, a jakie dawki witaminy D powinny przyjmować osoby starsze?


Dzieci (1-10 lat):

  • U zdrowych dzieci w wieku 1-3 lat suplementacja powinna opierać się na podawaniu cholekalcyferolu w dziennej dawce 600 j.m. (15 μg/dobę) przez cały rok.
  • U zdrowych dzieci w wieku 4-10 lat opalających się z odkrytymi przedramionami i nogami przez 15-30 minut w godzinach 10-15 bez filtrów przeciwsłonecznych, od maja do końca września, suplementacja cholekalcyferolu nie jest konieczna, choć nadal zalecana i bezpieczna.
  • W przypadku niespełnienia tych zaleceń u zdrowych dzieci w wieku 4-10 lat zaleca się suplementację cholekalcyferolu w dawce 600-1 000 j.m. na dobę (15-25 μg/dobę) przez cały rok, w zależności od masy ciała i spożycia witaminy D w diecie.


Młodzież (11-18 lat):

  • U zdrowej młodzieży opalającej się z odkrytymi przedramionami i nogami przez 30-45 minut w godzinach 10-15 bez ochrony przeciwsłonecznej, od maja do końca września suplementacja cholekalcyferolu nie jest konieczna, choć nadal zalecana i bezpieczna.
  • W przypadku niespełnienia tych zaleceń zaleca się suplementację cholekalcyferolu w dawce 1 000-2 000 j.m. na dobę (25-50 μg/dobę) przez cały rok, w zależności od masy ciała i spożycia witaminy D w diecie.


Dorośli (19-65 lat):

  • U zdrowych osób dorosłych opalających się z odkrytymi przedramionami i nogami przez 30-45 minut w godzinach 10-15, bez filtrów przeciwsłonecznych od maja do końca września, suplementacja cholekalcyferolu nie jest konieczna, choć nadal zalecana i bezpieczna.
  • W przypadku niespełnienia tych zaleceń zaleca się suplementację cholekalcyferolu w dawce 1 000-2 000 j.m. na dobę (25-50 μg/dobę) przez cały rok, w zależności od masy ciała i spożycia witaminy D w diecie.


Młodsi seniorzy (>65-75 lat):

  • Ze względu na zmniejszoną efektywność syntezy skórnej przez cały rok zaleca się suplementację cholekalcyferolu w dawce 1 000-2 000 j.m. na dobę (25-50 μg/dobę), w przeliczeniu na masę ciała i spożycie witaminy D w diecie.


Starsi seniorzy (>75):

  • Ze względu na zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej, możliwe złe wchłanianie i zmieniony metabolizm witaminy D, zaleca się suplementację cholekalcyferolu w dawce 2 000-4 000 j.m. na dobę (50-100 μg/dobę), w zależności od masy ciała i spożycia witaminy D z dietą.

Płudowski, P.; Kos-Kudła, B.; Walczak, M.; Fal, A.; Zozulińska-Ziółkiewicz, D.; Sieroszewski, P.; Peregud-Pogorzelski, J.; Lauterbach, R.; Targowski, T.; Lewiński, A.; et al. Guidelines for Preventing and Treating Vitamin D Deficiency: A 2023 Update in Poland. Nutrients. 2023, 15, 695